İNSAN KAYNAKLARI

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

If you worked on ships or in workplaces before, please mention beginning from the latest one./Daha önce Çalıştığınız İşyeri-Gemiler Varsa, Son Çalıştığınızdan Başlayarak Belirtiniz
Company/Şirket
Vessel Name/Gemi Adı
Vessel Type/Gemi Tipi
DWT
Job/Görev
Reason of Departure/Ayrılma Nedeni
Telephone/Telefon


Company/Şirket
Vessel Name/Gemi Adı
Vessel Type/Gemi Tipi
DWT
Job/Görev
Reason of Departure/Ayrılma Nedeni
Telephone/Telefon


Company/Şirket
Vessel Name/Gemi Adı
Vessel Type/Gemi Tipi
DWT
Job/Görev
Reason of Departure/Ayrılma Nedeni
Telephone/Telefon

Name – Surname/Adı Soyadı
Occupation – Job/Mesleği - Görevi
Organization/Çalıştığı Şirket
Telephone/Telefon


Name – Surname/Adı Soyadı
Occupation – Job/Mesleği - Görevi
Organization/Çalıştığı Şirket
Telephone/Telefon


Name – Surname/Adı Soyadı
Occupation – Job/Mesleği - Görevi
Organization/Çalıştığı Şirket
Telephone/Telefon